kotły pomieszczenie

Wymienniki ciepła, ze względu na charakter swojej pracy, narażone są na działanie takich zanieczyszczeń jak kamień, związki wapna, paramagnetyki oraz inne szkodliwe związki występujące w instalacjach wodnych czy systemach grzewczych. Wszystko to osadza się na wymiennikach ciepła.

Konsekwencją może być spadek efektywności wymiennika, a przez to podniesienie kosztów ogrzewania. W skrajnych przypadkach zabrudzenia odkładające się na wymienniku mogą doprowadzić do awarii całego urządzenia grzewczego, dlatego tak istotne jest prawidłowe i regularne czyszczenie wymienników ciepła. Powinno się to robić co najmniej raz na dwa lata, jeśli chcemy, by wymiennik służył nam długo i bez problemów. Podczas czyszczenia wymiennika ciepła usuwany jest cały kamień kotłowy, oraz szlam, który przez ten czas wytrącił cię z wody, znajdującej się wewnątrz instalacji grzewczej.

Nowoczesne metody czyszczenia wymienników ciepła

Najskuteczniejsze są nowoczesne metody czyszczenia wymienników ciepła, które stosują serwisy kotłów grzewczych. Takie metody bazują na czyszczeniu chemicznym. Do wymienników wtłaczane są bardzo silne środki – żeby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska, czyszczenie odbywa się w zamkniętym obiegu, a preparaty są całkowicie biodegradowalne. Dużą rolę, poza samymi środkami chemicznymi, odgrywa tutaj także wysokie ciśnienie, które przyspiesza rozpuszczanie się osadów i odrywanie ich od powierzchni wymienników ciepła. Dodatkowo, takie czyszczenie pozwala zabezpieczyć wymienniki ciepła przed działaniem korozji – wynika to z procesu pasywacji, polegającego na tworzeniu się ochronnej powłoki, powstającej w wyniku działania środków chemicznych. Płukanie jest często powtarzane kilkukrotnie, aż wymiennik ciepła stanie się całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Zdarza się, że po usunięciu kamienia, w wymienniku ciepła można dostrzec nieszczelności i ogniska rdzy – wtedy konieczna jest jego wymiana na nowy, sprawny sprzęt. Zwykle problem ten dotyczy jednak zaniedbanych wymienników, które nie były czyszczone przez okres dłuższy niż dwa lata.