Instalacje grzewcze podlegają okresowym przeglądom. Pozwalają one zapewnić bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej w każdych warunkach. Przeglądu kotła gazowego nie da się przeprowadzić samodzielnie, potrzebne są ku temu odpowiednie uprawnienia. Dzisiaj zajmiemy się istotą przeglądów kotłów gazowych. Jak często je należy przeprowadzać? Komu je zlecać? Jakie czynności powinny być wykonane podczas przeglądu kotła gazowego?

 

Dlaczego należy wykonywać przeglądy kotłów gazowych?

Przegląd kotła wykonywany być musi bez względu na to czy właściciel instalacji gazowej chce tego, czy nie. Zmusza go do tego prawo. Zgodnie z przepisami art. 62 ustawy prawo budowlane przegląd stanu technicznego kotła jest obowiązkowy zarówno dla posiadaczy kotłów gazowych, jak i kotłów olejowych. Zwykle zaleca się go przeprowadzanie raz w roku. Z przyczyn praktycznych dobrze, aby wykonanie przeglądu technicznego nie pozostawiać na ostatnią chwilę, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i przeprowadzić go np. w miesiącach letnich. Pozwoli to nie tylko w porę usunąć ewentualne usterki, niezbędne prace konserwacyjne, bez ryzyka długiego oczekiwania na ekipę serwisową.

Jakie czynności obejmuje coroczny przegląd kotłów gazowych?

Przegląd kotłów grzewczych nie powinien ograniczać się wyłącznie do samego przeglądu technicznego, tzw. kontroli kotła. Jako profesjonaliści zawsze podkreślamy, że najważniejsze jest utrzymanie w doskonałej kondycji całej instalacji gazowej. Dlatego wraz ze sprawdzeniem stanu kotła należy przeprowadzić jego konserwację. Zwykle polega ona na czyszczeniu poszczególnych elementów instalacji, jak również komponentów składowych kotła. W razie stwierdzenia, zauważenia jakichkolwiek oznak zużycia części eksploatacyjnych (wymiennych) w układzie należy je wymienić na nowe. Wymiana niezbędnych podzespołów pozwala przedłużyć bezawaryjne działanie instalacji na następny okres eksploatacyjny. Zwykle wymianie podlegają dusza olejowa, filtr oleju, wkładki filtra wodnego, jeśli są zainstalowane w danym kotle.

Komu można powierzyć przegląd kotła gazowego?

Przegląd kotła gazowego nie może wykonać pierwsza lepsza firma zajmująca się montażem kotłów gazowych, czy instalacji grzewczych jako takich. Celem zapewnienia wykonania usługi przeglądu, serwisu kotła gazowego na najwyższym poziomie, firma, której powierzy się to zadanie, powinna być autoryzowanym serwisantem danego typu urządzenia. Dzięki temu klient zyskuje dwie, naszym zdaniem najważniejsze w całej usłudze rzeczy. Po pierwsze, autoryzowany serwisant ma nie tylko właściwe uprawnienia do wykonywania przeglądów, serwisu i napraw kotłów gazowych, ale ma dogłębną wiedzę praktyczną dostępnych na rynku modeli kotłów, przez co zarówno serwis kotła, jak i ewentualna naprawa przebiega sprawnie i bez zbędnej zwłoki, np. na oczekiwanie na właściwe części zamienne. Dodatkowo dodamy tylko, że jeśli właściciel nowego kotła gazowego chce zachować przysługujące mu przywileje gwarancyjne na cały okres obowiązywania gwarancji producenta, musi poddawać urządzenie regularnym przeglądom odpowiednim firmom, będących autoryzowanym przedstawicielem danego producenta.