Czysta woda jest bezwonna, a więc nie ma żadnego zapachu. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą świadczyć o pogorszeniu jej parametrów, a nawet zanieczyszczeniu. Jakie mogą być tego przyczyny? Jak przeciwdziałać takim sytuacjom? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Jak może pachnieć woda?

Teoretycznie woda nie powinna mieć zapachu, w praktyce jednak zawsze posiada jakąś delikatną woń. Stosunkowo najtrudniejsze do rozpoznania są subtelne zapachy roślinne, np. torfu, ziemi, trawy. Jednak mogą też pojawiać się zapachy gnilne, np. stęchlizny, siarkowodoru, pleśni, fekaliów lub też wonie charakterystyczne dla chloru, acetonu, fenolu, nafty. Woda może też pachnieć metalicznie lub w sposób trudny do jednoznacznego określenia.

Jakie mogą być przyczyny brzydko pachnącej wody?

Woda może mieć brzydki zapach z różnych przyczyn. Powodem zwykle są zanieczyszczenia powstające podczas rozkładu substancji organicznych i nieorganicznych spowodowanego działaniem bakterii, najczęściej beztlenowych. Mikroorganizmu są w stanie zanieczyścić nie tylko studnię, ale nawet instalację wodociągową. Jeżeli jednak doszło do zanieczyszczeń spowodowanych substancjami obcymi, woda ma specyficzny, chemiczny zapach, np. chloru. W każdym przypadku należy poszukać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Stacje uzdatniania wody

Nasza firma specjalizuje się w serwisie stacji uzdatniania wody. Te urządzenia służą do poprawy jej jakości. Ich zastosowanie i sprawne działanie ma bezpośredni wpływ na zdrowie użytkowników, a także sposób działania sprzętów znajdujących się w domu. Proces uzdatniania wody musi zawsze przebiegać prawidłowo, dlatego bardzo ważne jest, aby przeciwdziałać awariom systemu. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.