Zapleśniała klimatyzacja jest skutkiem braku czyszczenia serwisowego, a czasami wyjątkowo niekorzystnych warunków panujących w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dlaczego tak ważne jest utrzymywanie klimatyzacji w czystości?

Przyczyny pleśni w klimatyzacji

Klimatyzator narażony jest na rozwijanie się pleśni podczas trybu chłodzącego, ponieważ wytwarzana jest wtedy w urządzeniu duża ilość wilgoci, która zapewnia grzybom odpowiednie warunki do rozmnażania. Zarodniki grzybów dostają się do klimatyzatora wraz z zasysanym przez urządzenie powietrzem. Oprócz grzybów w powietrzu znajdują się inne zanieczyszczenia, takie jak kurz, pyłki i drobnoustroje.

Skutki pleśni w klimatyzacji

Zapleśniała klimatyzacja wiąże się z wieloma konsekwencjami, zwłaszcza negatywnym wpływem na zdrowie. Pleśń podrażnia górne drogi oddechowe, co mocno odczuwają alergicy, ale objawy infekcji ze strony układu immunologicznego pojawiają się także u osób zdrowych. Wpływa to niekorzystnie na finanse, ponieważ do kosztów dogłębnego czyszczenia klimatyzacji należy doliczyć wydatki związane z leczeniem infekcji dróg oddechowych. Koszty związane z użytkowaniem klimatyzacji również wzrosną, ponieważ zanieczyszczone urządzenie nie pracuje wydajnie, zwiększając poziom pobieranej energii. Klimatyzator pracuje głośno i wydziela nieprzyjemny zapach.

Jak czyścić klimatyzację?

Czyszczenie klimatyzacji wewnątrz urządzenia należy pozostawić profesjonalistom, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie gwarancji. Samodzielnie można wyczyścić wlot i wylot powietrza, tacę ociekową, a przede wszystkim filtr powietrza; najlepiej robić to raz na miesiąc. Pełen serwis zaleca się przeprowadzać przed lub po sezonie letnim.

Jak widać, nie warto odkładać czyszczenia zapleśniałej klimatyzacji, ponieważ ma to wyjątkowo zły wpływ na zdrowie.